Predstavenie I–OSB nosníkov

I-OSB nosník pre použitie ako nosný konštrukčný prvok v stavebných konštrukciách, napríklad:

  • stavebné diely alebo rámy
  • steny
  • strechy
  • stropy

Nosníky sú vystavené predovšetkým ohýbanie, šmyku a sústredeným zaťažením v podperách. Stĺpy sú vystavené predovšetkým osovým tlakovým silám, ale aj silám priečnym. Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva sú definované ako štíhle a s nízkou hmotnosťou.

I-OSB nosníky sa vyrábajú v dĺžkach od 2m do 13.5m, výška nosníku od 160 do 550mm.

Výhody I-OSB nosníkov

Stavebné konštrukcie musia vyhovovať stále prísnejším normám. Zvlášť vysoké sú najmä nároky na tepelno-technické parametre a ekológiu. Stúpajú aj požiadavky architektov, ktorí projektujú rozľahlé priestory s veľkými stropnými rozpony. Efektívnym riešením sú vo všetkých týchto súvislostiach stavebné prvky pre konštrukcie stien, stropov a striech – drevené nosníky I-OSB. I-OSB drevené nosníky možno využiť u všetkých typov stavieb vrátane drevostavieb či pri riešení čiastkových konštrukcií klasickými technológiami. Uplatnenie nájdu aj v prípade revitalizácie starých objektov. Spoločnosť CZECH PAN, ponúka nosníky v širokej škále štandardných typových rozmerov, ale dokáže prispôsobiť výrobu aj akýmkoľvek individuálnym požiadavkám klientov.

Ľahké, stabilné a pritom vhodné pre veľké stavby

Pásnice drevených nosníkov I-OSB sú vyrobené zo sušeného hobľovaného ihličnatého reziva s cinkovanými spojmi. Na stojky je použitá OSB doska, ktorá je s pásmi spojená klinovým lepeným spojom. Nosníky sú vyrábané na špeciálnej linke s trvalou kontrolou kvality zaručuje ich veľmi vysokú kvalitu. Na rozdiel od tradičných masívnych dreve ných trámov sú drevené nosníky I-OSB tvarovo stabilné a ľahší. Navyše sú schopné preniesť značné zaťaženie aj u veľkých konštrukčných rozmerov ako sú napríklad stropy a strechy. Pritom možno s nosníkmi veľmi ľahko manipulovať a opracovávať je. Vďaka tomu je montáž nielen rýchlejší, ale tiež výrazne lacnejší.

Rozvody bez nutnosti ďalších nákladov

U stropných konštrukcií z tradičných trámov nie je možné využiť stropné dutinu na vedenie inštalačných rozvodov väčších rozmerov, ako sú kanalizácie, vetranie apod. Je preto nutné budovať nákladné konštrukcie zvesených podhľadov či inštalačných predstien. To u drevených nosníkov I-OSB, ktorými možno vykonávať priečne prestupy odpadá. Vďaka tomu je inštalácia rozvodov jednoduchá a tiež lacná.

Zvýšená energetická úspornosť a bezpečnosť

Pri obvodových konštrukciách stavieb – pri stenách aj u striech – sú používané stále lepšie a kvalitnejšie izolačné materiály, ktoré zlepšujú energetickú bilanciu hotových domov. V tejto súvislosti zohrávajú významnú úlohu aj konštrukčné prvky stavby, ako sú strešné trámy a stenové stĺpiky. I-OSB drevené nosníky dosahujú v porovnaní so štandardnými trámy lepších výsledkov. Odstraňujú navyše riziko tvorby kondenzátu vnútri konštrukcie alebo na jej vnútornom povrchu. Obvodové konštrukcie stavieb navrhnutých z drevených nosníkov I-OSB sú preto úspornejšie a bezpečnejšie.

Cenník