Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je komplexná požiarna ochrana stavieb, t.j. predaj a montáž požiarnych uzáverov, požiarne nátery nosných konštrukcií – oceľových aj drevených, požiarne ošetrenie prestupov káblov a iných médií cez požiarne deliace konštrukcie zvislé aj vodorovné.

 

Firmám, spoločenstvám ponúkame komplexné vybavenie PO prostriedkov, služby špecialistu a technika požiarnej ochrany, revízie a opravy hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

Stavebno – obchodná činnosť firmy

 • protipožiarne prestupy cez požiarne deliace konštrukcie systém INTUMEX, PROMAT
 • protipožiarne nástreky a nátery na drevené a oceľové konštrukcie
 • požiarne uzávery – predaj, montáž, servis
  • oceľové výrobky:
   • protipožiarne dvere a stenytypu EW, EI
   • nepožiarne, zateplené dvere
   • plné, presklené
  • drevené výrobky:
   • protipožiarne dvere a steny typu EW, EI
   • plné, presklenné, kazetové, repliky historických dverí
   • vchodové interiérové
  • špeciálne dvere:
   • mechanicky odolné dvere
   • zvukovo-izolačné dvere
   • RTG dvere
   • KLIMA dvere
 • roletové požiarne uzávery, požiarne klapky

Ponúkané požiarne uzávery a protipožiarne úpravy stavebných konštrukcii sú s platnými certifikátmi v SR.

Poradenská činnosť

 • poradenstvo v oblasti PO:
  • činnosť špecialistu požiarnej ochrany – projektová činnosť
  • činnosť technika požiarnej ochrany
  • spracovanie analýz požiarneho a technologického rizika

Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť

 • hasiace prístroje – predaj, montáž, revízie a plnenie všetkých druhov
 • hydrantové systémy, hadice, savice, technické prostriedky PO