Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je komplexná požiarna ochrana stavieb, t.j. predaj a montáž požiarnych uzáverov, požiarne nátery nosných konštrukcií – oceľových aj drevených, požiarne ošetrenie prestupov káblov a iných médií cez požiarne deliace konštrukcie zvislé aj vodorovné.

Protipožiarny systém k ochrane oceľových konštrukcií náterom napeňujúcej hmoty k zvýšeniu požiarnej odolnosti

Veľké množstvo nových aplikácií si vynútilo prehľadnejšie členenie systémov Intumex. Založili sme nový, otvorený, hierarchický spôsob značenia systémov.