Veľké množstvo nových aplikácií si vynútilo prehľadnejšie členenie systémov Intumex. Založili sme nový, otvorený, hierarchický spôsob značenia systémov.

 

Úrovne členenia:

 1. členenie podľa produktového názvu
 2. členenie podľa prestupov C (cable, kábel), P (pipe, rúra), J (joint, škára)
 3. členenie podľa opornej konštrukcie – w (wall, stena), c (ceiling, strop)
 4. index – poradové číslo systému

Každá odskúšaná kombinácia má svoju technickú špecifikáciu systému (TSS) uvedenú na samostatnom liste. V TSS sú uvedené podmienky použitia, materiálová skladba, vlastnosti ap.

Príklady:
Intumex CSP Cw1 = utesnenie prestupu káblov cez stenu s produktom Intumex CSP, č.1
Intumex MA Jc2  = utesnenie škáry v strope produktom Intumex MA, č.2

Mäkká upchávka

Pre mäkké upchávky ponúkame tri protipožiarne stierky, ktoré sa líšia najmä odolnosťou voči rôznym agresívnym vplyvom.

 • Intumex CSP – štandardná napeňovacia protipožiarna stierka, overená dlhoročnými aplikáciami
 • Intumex AS – nový produkt s protipožiarnymi vlastnosťami ako Intumex CSP, avšak s výbornými úžitkovými vlastnosťami – ako pružnosť, odolnosť voči vode a rôznym prostrediam atď.
 • Intumex AB – stierka s endotermickými vlastnosťami

Mäkká upchávka  je určená na požiarne utesnenie prestupov káblov a rúr cez požiarne steny a stropy a na utesnenie otvorov a škár v nich. Stavebný otvor je utesnený minerálnou vlnou a spolu aj s prestupujúcimi vedeniami natretý protipožiarnym náterom (stierkou).

Použitie a výhody

 • vhodná najmä pre interiér
 • vhodná aj pre veľké otvory a komplikované stavebné situácie
 • univerzálny systém dobre kombinovateľný s inými systémami Intumex
 • vhodná pre kombinovaný prestup rôznych médií, káblov, rúr, VZT potrubia atď.
 • rýchle a ekonomické riešenie
 • jednoduché dokladanie káblov a zmeny v kabeláži

Tmelová upchávka

Pre tmelové upchávky sú z našich produktov určené:

 • Intumex MA – napeňujúci  protipožiarny tmel na báze akrylátu, je biely a pretierateľný bežnými náterovými hmotami, preto je optimálny pre kombináciu so sádrokartónom
 • Intumex MG – je nový šedý alebo šedočervený napeňujúci  veľmi účinný protipožiarny tmel s obsahom grafitu
 • Intumex MW – čierny napeňujúci  protipožiarny tmel s vysokým obsahom grafitu
 • Intumex S – protipožiarny silikón odolný proti klimatickým vplyvom a agresívnemu chemickému prostrediu, používa sa buď samostatne, alebo v kombinácii s Intumex MG alebo MW, kde má funkciu ochrany systému pred negatívnymi vplyvmi prostredia, pre svoju pružnosť je vhodný aj všade tam, kde sa predpokladajú veľké dilatačné pohyby

Tmelové upchávky sa používajú najmä na utesnenie prechodiek a  prestupov menších rozmerov cez PDK. Taktiež na utesňovanie rôznych škár a stykov konštrukcií.

Použitie a výhody

 • rýchla aplikácia
 • dlhá životnosť
 • vhodná pre káble a káblové zväzky
 • utesnenie aj prázdnych prechodiek a oceľových rúr
 • utesnenie škár
 • plynotesnosť

Tvrdá upchávka

Tvrdá upchávka je určená na požiarne utesnenie prestupov cez požiarne steny a stropy a na utesnenie otvorov v nich (tzv. slepé prepážky). Pre utesnenie káblov vo zvislých a vodorovných konštrukciách sa používajú produkty: malta Intumex V a protipožiarny tmel Intumex F alebo Intumex MG.

Použitie a výhody

 • vysoká pevnosť malty umožňuje použitie ako pochôdzne, príp. pojazdné prepážky
 • vhodná aj do exteriéru a agresívneho prostredia
 • systém je skúšaný na plynotesnosť
 • aktívna zložka – tmel Intumex F alebo MG zaručuje vysoké hodnoty požiarnej odolnosti aj pri vysokom stupni zaplnenia otvoru káblami
 • vhodný pre požiarne deliace konštrukcie hrúbky od 100 mm

Penová upchávka

Protipožiarna pena Intumex FS1 je predovšetkým výborná na utesnenie škár, lineárnych spojov, rôznych otvorov, zárubní dverí a pod. Je vhodné ju kombinovať so stierkou Intumex CSP.

Použitie a výhody

 • rýchla aplikácia
 • vhodná pre káble (v obmedzenej miere)
 • utesnenie aj prázdnych prechodiek
 • utesnenie škár

Utesnenie manžetami

Manžety Intumex sú určené na požiarne utesnenie prestupov plastových rúr cez požiarne steny a stropy. Na utesnenie sa používajú manžety Intumex RS 10/60, RS 10/30, RS 2 a UniCollar. Aplikujú sa dvoma spôsobmi – ako nasadená manžeta a vstavaná manžeta. Prestupy cez steny sa utesňujú jednostranne alebo obojstranne, prestupy cez strop sa utesňujú iba odspodu. Manžety sú vhodné ako pre masívne steny (betón, tehla, pórobetón), tak i pre sendvičové konštrukcie (sadrokartón, Promatect). Systém Intumex RS je kombinovateľný so mäkkou upchávkou. Škáru medzi plastovou rúrou a otvorom je z dôvodu plynotesnosti možné utesniť jedným z tmelov Intumex MA,MG,S.

Použitie a výhody

 • vysoká požiarna odolnosť
 • rýchla a jednoduchá montáž
 • rozmery manžiet sú prispôsobené vonkajšiemu priemeru najpoužívanejších rúr
 • možnosť samostatného použitia
 • neobsahuje organické rozpúšťadlá
 • pre všetky bežné druhy plastových rúr PVC, PP, PE, ABS atď.
 • odoláva vode a klimatickým vplyvom
 • priemer 50 – 200 mm

Vankúšová upchávka

Upchávka Intumex PS je určená na požiarne utesnenie prestupov káblov a rúr cez požiarne steny a stropy. Pre utesnenie sa používajú požiarne tesniace vankúše Intumex PS 750 a PS 300, ktoré sa navzájom líšia svojou šírkou a hrúbkou, ale majú jednotnú dĺžku 340 mm.

Použitie a výhody

 • elastické vankúše
 • bezprašnosť
 • možnosť viacnásobného použitia
 • jednoduchá montáž
 • odolnosť proti trhlinám a dilatačným posunom
 • odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom (svetlo, mráz, vlhkosť, UV žiarenie a pod)